Cum trebuie să procedezi dacă șeful vrea să-ți rețină din salariu.

Primul și cel mai important pas este asigurarea că șeful tău are temeiul legal necesar punerii în vigoare a popririi. Aceasta poate fi operată numai și numai cu o hotărâre judecătoarească.„Nicio reținere din salariu nu poate fi pusă în executare fără hotărâre judecătorească. Prin acordul părților, salariatul va achita contravaloarea prejudiciului la casieria unității. Reținerile din salariu nu se vor efectua fără hotărâri judecătorești”, se arată în Codul Muncii.

În continuare, trebuie să verifici dacă nu cumva te încadrezi în tipurile de venituri salariale care nu pot fi poprite, și anume: bunurile neurmăribile sau bunurile destinate exercitării ocupației sau profesiei debitorului.Cum se desființează poprirea?În Codul Muncii, mai exact art.794, se menționează că, în situația în care după înființarea popririi cauza pe baza căreia s-a dispus înființarea acesteia nu mai există, executorul judecătoresc va dispune desființarea acesteia.