21.2 C
București
joi, 1 iunie 2023

Ce amenzi au primit societățile de asigurări în urma noilor decizii de sancționare

Publicat peLuna trecută, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară a adoptat noi decizii de sancționare a unor entități/persoane care activează în piața de capital și în cea de asigurări, potrivit hotnews.ro.

Piața asigurărilor sancționată drastic

Societatea Euroins a fost sancționată cu amendă în cuantum de 422.600 lei pentru încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), alin. (2), alin. (6) și alin. (7) din Norma 38/2015 privind rezervele tehnice constituite pentru activitatea de asigurare, modul de calcul al acestora în scopul întocmirii situațiilor financiare anuale și registrul special de evidență a activelor care le acoperă, coroborat cu prevederile art. 3 alin. (1) din aceeași normă.

În sarcina societății au fost impuse următoarele măsuri: inventarierea până la data de 31.12.2022 a dosarelor de daune aflate pe rolul instanțelor de judecată având ca obiect pretențiile formulate de terți împotriva asigurătorului și transmiterea la A.S.F. a situației inventarierii și a măsurilor luate.

Tanja Blatnik, în calitate de director general al societății, a fost sancționată cu cu amendă în cuantum de 86.100 lei pentru încălcarea prevederilor dispozițiilor art. 37 alin. (7) lit. b) din Legea 237/2015 privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 5 alin. (1) lit. d) pct. (iv) din Norma 21/2016, cu modificările și completările ulterioare, pentru faptul că la raportările lunare transmise la A.S.F. privind situația litigiilor aflate în curs de soluționare pe rolul instanțelor de judecată nu s-a asigurat că acestea sunt complete, corecte și corespund realității.

Ce avertismente a primit Societatea Asigurarea Românească Asirom Vienna Insurance Group

  • Avertisment scris pentru constituirea cu întârziere a rezervei de daună pentru două dosare de daună și neactualizarea rezervei de daună avizată pe baza documentelor existente aferente pentru două dosare de daună, fiind încălcate prevederile art. 5. alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 38/2015.
  • Avertisment scris pentru neefectuarea analizei cerințelor și necesităților clientului (DNT) pentru două polițe de asigurare, astfel că Societatea nu a respectat prevederile art. 14 alin. (1), alin. (2) lit. alin. (3) din Legea nr. 236/2018.

Eurolife FFH Asigurări de Viață a fost sancționată cu amendă în cuantum de 19.400 lei pentru următoarele fapte:

  • Pentru un număr de trei polițe societatea nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare.
  • În cazul unei polițe de asigurare nu a respectat prevederile art. 12 alin. (6) și art. 13 alin. (2) din Legea nr. 236/2018.

Groupama Asigurări a fost sancționată cu:

  • Amendă în valoare de 90.500 lei pentru plata cu întârziere a despăgubirilor, fiind încălcate astfel prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Amendă în valoare de 10.000 lei pentru că nu a instituit sisteme și structuri prin care să se asigure caracterul adecvat și conform al datelor transmise la A.S.F., fiind astfel încălcate prevederile art. 37 alin. (8) din Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activității de asigurare şi reasigurare, cu modificările și completările ulterioare.

7520 de lei amendă pentru Transilvania Broker de Asigurare după ce a comis mai muulte fapte

Societatea a încălcat art. 4 alin. (5) lit. b) și art. 11 alin. (1) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) pct. (i) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Jurnalului asistenților în brokeraj persoane juridice, a Registrului Intermediarilor Secundari (RIS);

Încălcarea prevederilor art. 4 alin. (14) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări (în vigoare până la data de 31.08.2021), faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (12) din Norma Autorității de Supraveghere Financiară nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, raportat la prevederile art. 35 alin. (8) lit. d) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru neradierea, în termenul legal, din Registrul Intermediarilor Secundari (RIS).

De ce a fost amendată Domas Insurance Broker cu 5.200 lei

  • Încălcarea prevederilor art. 10 alin. (8) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nedeținerea unei politici scrise care să prevadă verificarea cerinţelor privind probitatea morală a angajaţilor proprii şi a intermediarilor secundari, pe durata colaborării cu aceştia;
  • Încălcarea prevederilor art. 11 alin. (1) din Norma A.S.F. nr. 19/2018 privind distribuția de asigurări, faptă menținută și de legislația actuală, respectiv prevederile art. 4 alin. (5) lit. b) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuția de asigurări, coroborate cu prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuția de asigurări, cu modificările și completările ulterioare, pentru nemenținerea, respectiv neactualizarea Registrului Intermediarilor Secundari (RIS).Sursa: www.b1tv.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri