31 C
București
miercuri, 6 iulie 2022

Comisia Europeană: Nouă state, printre care și România, nu și-au îndeplinit obligațiile privind Codul european al comunicaţiilor electronice

Publicat pe


Comisia Europeană a sesizat, miercuri, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la faptul că nouă state, printre care și România, nu și-au îndeplinit obligația de a transpune integral Codul european al comunicaţiilor electronice şi de a comunica Comisiei măsurile naţionale prin care acesta a fost transpus în legislaţia naţională, transmite Agerpres.

Țările sunt Spania, Croaţia, Letonia, Lituania, Irlanda, Polonia, Portugalia, România, Slovenia şi Suedia.

La locul de muncă, acasă sau atunci când călătoresc, europenii se aşteaptă să beneficieze de o conexiune la internet rapidă şi fiabilă. Codul european al comunicaţiilor electronice modernizează normele UE în domeniul telecomunicaţiilor în beneficiul consumatorilor şi al industriei, prin stimularea concurenţei, mobilizarea investiţiilor şi consolidarea pieţei interne şi a drepturilor consumatorilor.

După încheierea, la 21 decembrie 2020, a termenului de transpunere a Codului european al comunicaţiilor electronice, Comisia a iniţiat 24 de proceduri de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor prin trimiterea, la 4 februarie 2021, de scrisori de punere în întârziere, urmate de trimiterea, la 23 septembrie 2021, de avize motivate adresate unui număr de 18 state membre. Până în prezent, statele membre enumerate nu şi-au îndeplinit obligaţia care le revine în temeiul Codului european al comunicaţiilor electronice de a comunica Comisiei măsurile naţionale de transpunere. În aceste condiţii, Comisia a sesizat Curtea cu privire la neîndeplinirea de către ţările respective a obligaţiei menţionate.

În temeiul articolului 260 alineatul (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în cazul în care un stat membru nu transpune în legislaţia naţională, în termenul prevăzut, o directivă adoptată de Parlamentul European şi de Consiliu, Comisia poate solicita Curţii de Justiţie a Uniunii Europene să impună sancţiuni financiare.

Codul european al comunicaţiilor electronice actualizează cadrul de reglementare care vizează sectorul european al telecomunicaţiilor, pentru a ţine seama de noile provocări. Codul a intrat în vigoare în decembrie 2018, iar statele membre au avut la dispoziţie doi ani pentru a pune în aplicare normele prevăzute de acesta. Codul european al comunicaţiilor electronice este un act legislativ esenţial pentru realizarea societăţii europene a gigabiţilor şi pentru asigurarea participării depline, a tuturor cetăţenilor UE, la economia digitală şi la societate.Sursa: economedia.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri