21.1 C
București
joi, 21 septembrie 2023

Consiliul Fiscal, estimări privind deficitul bugetar pe 2023: Se va situa probabil la peste 6% din PIB

Publicat pe


Estimări privind deficitul bugetar pe 2023

Consiliul Fiscal şi-a revizuit proiecția privind deficitul bugetar pentru anul curent. Estimările, în sens ascendent, anticipează că deficitul bugetar pentru întregul an se va situa probabil la peste 6% din PIB, în absenţa unor măsuri de corecţie a derapajului bugetar, conform Raportului anual al instituţiei.

„Execuţia bugetară pe primele şase luni ale anului 2023 a consemnat un deficit bugetar de 2,3% din PIB, cu circa 0,63 pp mai ridicat faţă de aceeaşi perioadă a anului anterior, cauzat atât de dinamica mai lentă a unor categorii de venituri (în raport cu evoluţia bazelor macroeconomice relevante, dar şi faţă de nivelurile anticipate la elaborarea proiectului de buget), cât şi de creşterea peste aşteptări a unor categorii de cheltuieli în raport cu ţintele din proiectul de buget.

Trebuie menţionat şi că execuţia din partea a doua a anului va fi afectată de majorările salariale acordate ulterior adoptării legilor bugetare anuale, în timp ce măsurile adoptate prin OUG 34/2023 apar drept insuficiente pentru a asigura continuitatea procesului de consolidare fiscal-bugetară.

În aceste condiţii, comparativ cu evaluarea de la momentul opiniei asupra proiectului de buget, CF îşi revizuieşte în sens ascendent proiecţia de deficit pentru anul în curs, estimând că acesta se va situa probabil peste 6% din PIB, în absenţa unor măsuri de corecţie a derapajului bugetar”, se spune în Raportul pentru 2022.

Potrivit sursei citate, necesitatea adoptării unor măsuri de corecţie a fost semnalată de CF încă din opinia sa asupra proiectului de buget, însă acum trebuie subliniată importanţa adoptării rapide a acestora, având în vedere timpul scurt în care mai pot produce efecte asupra execuţiei bugetare a anului 2023.

CF menţionează că proiectul de buget pe anul 2023 a avut în vedere o ţintă de deficit bugetar de 4,4% din PIB atât conform metodologiei cash, cât şi potrivit metodologiei europene. Ajustarea deficitului era preconizată să se realizeze parţial prin creşterea veniturilor bugetare, datorată cadrului macroeconomic proiectat, măsurilor de politică fiscală adoptate, proiectelor PNRR şi sumelor luate în considerare având drept sursă creşterea eficienţei colectării/reducerea evaziunii fiscale (estimate de MF la 8,7 miliarde de lei), iar pe partea de cheltuieli prin diminuarea în termeni nominali a subvenţiilor şi prin ritmuri de creştere inferioare dinamicii proiectate a PIB nominal pentru cheltuielile de personal, cu bunuri şi servicii, asistenţă socială şi dobânzi.

„Având în vedere o evaluare prudentă a proiecţiilor de venituri şi cheltuieli, CF a apreciat, în opinia sa cu privire la proiectul de buget pentru anul 2023, că acesta este compatibil cu un deficit cash de circa 5,7% din PIB. În aceste condiţii, CF a subliniat că rectificările bugetare viitoare trebuie să identifice…Sursa: www.capital.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri