19.4 C
București
miercuri, 27 septembrie 2023

Dosarul de pensie. Lista actelor care îţi trebuie pentru pensionare la limita de vârstă, anticipată sau de boală

Publicat peVârsta de pensionare creşte, natalitatea scade, iar îmbătrânirea populației accelerează, toate acestea punând în dificultate sistemul public de pensii.

Pe site-ul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) sunt prevăzute condițiile în care angajații se pot pensiona anticipat și numărul de ani de contribuție pe care trebuie să îl aibă.

Pensia pentru limită de vârstă – documentele necesare

Documentele necesare înscrierii la pensia pentru limită de vârstă sunt, după caz:

– cerere pentru înscrierea la pensie (anexa nr. 6 la norme);

– carnetul de muncă (original şi copie);

– carnetul de muncă pentru membrii CAP (original şi copie);

– carnetul de asigurări sociale pentru agricultori (original și copie);

– alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu realizată;

– actele de stare civilă ale solicitantului: BI/CI, certificat de naştere şi de căsătorie (original şi copie);

– livretul militar (original şi copie);

– diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;

– dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;

– adeverinţa privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă (original);

– adeverinţa privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale , în original (anexa nr. 12, anexa nr. 13, anexa nr. 14 la norme);

– procura specială, pentru mandatar (original şi copie);

– acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

– alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie.
Pentru a putea comunica angajatorului informaţiile cu privire la emiterea deciziei de pensionare, persoana care solicită înscrierea la pensie trebuie să prezinte, pe lângă documentele prevăzute de legislaţia cadru în domeniul pensiilor, o adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

CNPP face precizarea că, în cazul persoanelor care desfăşoară concomitent activitate la mai mulţi angajatori, la dosarul de pensie se vor depune adeverinţe eliberate de fiecare angajator în…Sursa: www.antena3.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri