21.5 C
București
sâmbătă, 3 iunie 2023

Euroins, amendata de ASF in decembrie cu peste 300.000 de lei

Publicat peConsiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a adoptat, în luna decembrie a anului 2022, mai multe decizii de sancţionare a unor entităţi/persoane care activează în piaţa financiară non-bancară pentru încălcarea unor prevederi ale legislaţiei incidente, informează Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Potrivit sursei, Euroins România Asigurare-Reasigurare S.A. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 309.400 lei, pentru următoarele fapte:

-încălcarea prevederilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare;

-încălcarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare;

-încălcarea prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea, tot pe piaţa asigurărilor au mai fost aplicate următoarele sancţiuni:

Daw Management – Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 120.400 lei pentru încălcarea prevederile art. 16 alin. (2) lit. c) din Norma A.S.F. nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea de credenţiale cu drept de emitere în sistemul informatic important unei persoane neautorizate/neînregistrate.

Conducătorul executiv al companiei de brokeraj Daw Management – Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 15.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 40 alin. (1), (2), (3) şi (4) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, pentru nerealizarea analizei cerinţelor şi necesităţilor clienţilor şi evaluarea caracterului adecvat şi corespunzător, conform formularului DNT.

Bravo-R Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionată cu amendă în cuantum de 5.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 11 alin. (5) din Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neutilizarea corectă a contului bancar destinat activităţii de distribuţie.

CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionată cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (15) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, pentru netransmiterea la A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activităţii conducătorului executiv, a numelui şi a funcţiei persoanei respective, precum şi a documentelor din care să rezulte data încetării desfăşurării activităţii de către acesta în cadrul companiei de brokeraj.

Fostul conducător executiv al companiei de brokeraj CMC Grup Broker de Asigurare S.R.L. a fost sancţionat cu avertisment scris pentru încălcarea prevederilor art. 22 alin. (14) din Norma A.S.F. nr. 22/2021 privind distribuţia de asigurări, pentru că nu a notificat A.S.F., în termen de 10 zile de la data încetării activităţii în cadrul companiei de brokeraj.

Amenzi aplicate pe piaţa de capital

Mecanică Fină S.A. – sancţionarea domnului Mollo Sergio, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Mecanică Fină S.A., cu amendă în cuantum de 14.400 lei, pentru nerespectarea obligaţiei de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situaţiile financiare consolidate ale societăţii aferente exerciţiului 2021.

Mettexin S.A:

Instituirea în sarcina Consiliului de Administraţie al societăţii Mettexin S.A. a obligaţiei de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2020 şi 2021, auditate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Sancţionarea domnului Ştefan Claudiu Iulian, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 59.300 lei, pentru nerespectarea obligaţiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022 şi a obligaţiei de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situaţiile financiare ale societăţii, cu toate componentele, aferente exerciţiului 2021.

Sancţionarea domnului David Burnei, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligaţiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.

Sancţionarea doamnei Maria Baranga, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Mettexin S.A., cu amendă în cuantum de 33.200 lei, pentru nerespectarea obligaţiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 384/29.03.2022.

Navexim S.A.

Sancţionarea doamnei Cristina Alina Manole, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 38.900 lei, pentru nerespectarea obligaţiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022 şi a obligaţiei de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situaţiile financiare ale societăţii, în termenul legal, cu toate componentele, aferente exerciţiului 2021.

Sancţionarea domnului Laurenţiu Vieru, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligaţiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.

Sancţionarea doamnei Daniela Barbu, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al societăţii Navexim S.A., cu amendă în cuantum de 18.500 lei, pentru nerespectarea obligaţiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 386/29.03.2022.

Duplex S.A. – sancţionarea domnului Adrian Sabin Neag, în calitate de Administrator Unic al societăţii Duplex S.A., cu amendă în cuantum de 19.400 lei, pentru nerespectarea obligaţiei impuse prin Decizia A.S.F. nr. 388/29.03.2022 şi a obligaţiei de informare corespunzătoare a investitorilor cu privire la situaţiile financiare ale societăţii, cu toate componentele, aferente exerciţiului 2021.

Instituirea în sarcina Administratorului Unic al societăţii Duplex S.A. a obligaţiei de a dispune măsurile necesare în vederea asigurării publicării situaţiilor financiare aferente exerciţiilor financiare 2020 şi 2021, auditate, în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului individual.

Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. – instituirea în sarcina Directoratului societăţii Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagră S.A. a obligaţiei de a întreprinde măsurile ce se impun în vederea asigurării conformităţii situaţiilor financiare aferente exerciţiului 2022 cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, respectiv:

-reconcilierea între baza de date operaţională (generată de programele informatice utilizate) şi contabilitatea financiară astfel încât să nu existe diferenţe şi astfel veniturile recunoscute în contabilitate să fie fidel evaluate şi prezentate în cadrul situaţiilor financiare conform IFRS 15;

-aplicarea prevederilor IAS 12 ce prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit curent şi amânat în ceea ce priveşte diferenţele din reevaluarea activelor imobilizate şi remedierea deficienţelor generate de gestionarea manuală a bazelor de date;

-aplicarea prevederilor standardului IAS 37 şi înregistrarea în contabilitate a unui provizion aferent litigiilor în cazul în care este mai mult probabil decât improbabil să existe o obligaţie curentă la finalul perioadei de raportare şi dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaştere.

Impact Developer & Contractor S.A. Bucureşti – sancţionarea cu amendă în valoare de 10.600 lei a domnului Andrici Adrian, acţionar al Impact Developer & Contractor S.A. Bucureşti pentru nerespectarea obligaţiei de a raporta, în termen, a scăderii sub pragul de 15% din drepturile de vot asupra emitentului.

S.S.I.F. Interfinbork Corporation S.A. – ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, societatea a fost sancţionată cu avertisment. Totodată, în sarcina societăţii a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficienţe/situaţii identificate. Principalele deficienţe constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operaţionale aferente sistemelor informatice, precum şi raportările periodice către clienţi.

Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A. – ca urmare a valorificării rezultatelor unui control periodic, au fost dispuse următoarele sancţiuni/măsuri:

sancţionarea cu avertisment a Nova Vision Investments A.F.I.A. S.A.;

sancţionarea cu amendă în cuantum de 1.000 lei a doamnei Dana Jeaninne Lazăr, în calitate de Director general;

sancţionarea cu amendă în cuantum de 1.000 lei a domnului Pompiliu Pasăre, în calitate de manager de fond.

Totodată, în sarcina societăţii a fost impus un plan de măsuri pentru remedierea unor deficienţe/situaţii identificate.

Principalele deficienţe constatate au vizat unele aspecte privind gestionarea riscurilor operaţionale aferente sistemelor informatice, precum şi nerespectarea unor proceduri interne.

Transilvania Broker de Asigurare S.A. – Sancţionarea domnului Coţiac Ion, în calitate de director executiv al societăţii Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu amendă în cuantum de 2.600 lei, pentru nerespectarea interdicţiei de tranzacţionare în perioada închisă – art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.

Sancţionarea domnului Niculae Dan, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii Transilvania Broker de Asigurare S.A., cu avertisment pentru nerespectarea interdicţiei de tranzacţionare în perioada închisă – art.19 (11) din Regulamentul UE nr. 596/2014.

MAM Bricolaj S.A. – Sancţionarea domnului Gavan Cristian, în calitate de Preşedinte al Consiliului de Administraţie al societăţii MAM Bricolaj S.A., cu amendă în cuantum de 2.600 lei pentru nerespectarea obligaţiei de notificare a tranzacţiilor – art.19 (1) Regulamentul UE nr. 596/2014.Sursa: www.bursa.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri