20.7 C
București
sâmbătă, 3 iunie 2023

Ieși mai repede la pensie în România, este oficial: informația dimineții pentru milioane de români, procedura completă

Publicat peDeși s-a majorat vârsta de pensionare în România, iar acest trend va continua și în anii următori, cei care vor să se pensioneze anticipat au în continuare această posibilitate. Important este să cunoști procedura, să urmezi pașii și să ai toate actele în regulă.

Nu contează dacă nu mai vrei să muncești sau nu mai poți să muncești, autoritățile din România îți oferă posibilitatea de a te pensiona anticipat. În mod previzibil, nu oricine se poate arunca la această activitate, dar dacă se respectă regulile și se urmează procedura, șansele de reușită sunt semnificative. Ca referință, în țara noastră, dacă ai îndeplinit stagiul minim de cotizare, poți ieși la pensie în trei feluri, pentru limită de vârstă, anticipat și anticipat parțial. Stagiul minim de cotizare este de 15 ani, în timp ce stagiul complet este de 35 de ani.

Când ieși la pensie anticipat, cum

Românii care vor să iasă la pensie anticipat o pot face, în primul rând, dacă au depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani sau dacă mai au cinci ani până ajung la vârsta standard de pensionare. Dincolo de aceste detalii de fond, mecanismul este clar, ai nevoie și de un dosar stufos:

 • Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată;
 • Carnetul de muncă (original şi copie);
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie);
 • Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie);
 • Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată;
 • Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie;
 • Livretul militar (original şi copie);
 • Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi;
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate;
 • Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă;
 • Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale;
 • Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie;
 • Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri;
 • Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;
 • Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon);

Sursa: playtech.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri