20.5 C
București
duminică, 25 septembrie 2022

Ministerul Transporturilor caută consultant pentru analiza privatizării ROFERSPED și IRLU, filiale CFR Marfă

Publicat pe


Societatea ROFERSPED, Casa de Expediții a Companiei CFR Marfă și IRLU, Societatea care repară locomotivele CFR Marfă ar putea să fie privatizate parțial sau integral, potrivit unui anunț al Ministerului Transporturilor care caută un consultant pentru analiza acestei opțiuni. ROFERSPED, filială a CFR Marfă (CFR Marfă este acționar majoritar din 2009) ar urma să preia o parte din activele CFR Marfă prin ,,darea în plată”, adică returnarea ajutorului de stat acordat ilegal în 2013. Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru darea în plată a fost trimis Executivului pentru analiză și aprobare încă din ianuarie 2022, dar Guvernul încă nu a trecut actul normativ, deși termenul -limită era luna martie. Totodată, CFR Marfă trebuie să plătească aproape un miliard de lei, creanță către CFR Infrastructură, datorie ,,rostogolită” în ultimii 2 ani cât timp transportatorul feroviar de marfă a fost în concordat preventiv, un mecanism de salvare încheiat între debitori și creditori. ROFERSPEED are 83 de angajați și a prevăzut pentru Bugetul 2022 un profit de 17 %.

Anunțul publicat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice se referă la servicii de consultanţă externă în vederea realizării testului investitorului privat prudent (IPP), cu privire la oportunitatea operațiunii Ministerului Transporturilor și Infrastructurii de a aduce un aport în natură la capitalul social al ROFERSPED SA şi IRLU SA.

,,Analiza urmărește a se determina dacă, în acțiunile propuse, MTI se comportă asemenea unui investitor privat prudent, de dimensiuni comparabile similare, iar actele MTI nu creează un avantaj în favoarea ROFERSPED SA sau IRLU SA, după caz, pe care nu l-ar putea obține în condiții normale de piață, avantaj care ar denatura echilibrul concurențial al pieței libere. Testul, pentru fiecare societate, va cuprinde, totodată, analiza operațiunii de aport la capital din perspectiva neîntrunirii condițiilor prevăzute de art. 107 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene privitoare la ajutorul de stat, în sensul de a se verifica dacă operațiunile MTI nu vor favoriza ROFERSPED SA și IRLU SA, după caz, denaturând concurența prin crearea unui avantaj față de aceste companii. Obiectivele generale care vor trebui atinse prin achiziţia publică de servicii având ca obiect „servicii de consultanţă externă în vederea realizării testului investitorului privat prudent”, vizează în principal următoarele : – analiza economică şi financiară a societăţii ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., la data de referinţă a testului ; – prezentarea pieței specifice în care operează ROFERSPED S.A. și IRLU S.A. – elaborarea planului de business al ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., dupa caz, pentru perioada ulterioară operațiunii de aport de capital ; – analiza șanselor de privatizare integrală/parțială a ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., fără capitalizare (operaţiunea de aport de capital) ; – analiza șanselor de privatizare integrală/parțială a ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., după capitalizare (operaţiunea de aport de capital) ; – efectele privatizării ROFERSPED S.A. și IRLU S.A., asupra pieţei de transport feroviar” 

CFR Marfă are peste 900 de locomotive şi 27.000 vagoane

Transportatorul feroviar de marfă are o cotă de piaţă de aproximativ 20% şi deţine peste 900 de locomotive şi aproximativ 27.000 vagoane, însă în circulaţie sunt doar 350 de locomotive şi 11.000 de vagoane, aproape 10.000 de vagoane fiind indisponibilizate, sub sechestrul pe care l-a pus CFR Infrastructură, inclusiv pentru neplata taxei pentru utilizarea infrastructurii (TUI). Potrivit Club Feroviar, CFR Marfă a propus CFR Infrastructură să predea active ( 9800 de vagoane) în valoare de 335 milioane lei respectiv active neproductive reprezentând aprox. 500 milioane lei.

Cum se face ,,darea în plată”

Prin darea în plată, adică transferul în locul plății a unor active mobile și imobile, Statul recuperează ajutorul de stat acordat ilegal în 2013, ajuns acum la 570 de milioane de euro (include dobânzile). Termenul-limită era martie 2022.

„Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează o modalitate specială de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare ale operatorilor economici din sectorul transportului feroviar. Măsurile prevăzute de prezenta ordonanță se aplică atât cu privire la bunurile imobile ale operatorilor economici, cât și la bunurile mobile ale acestora.

1. Se reglementează o derogare de la regula prevăzută la art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, sub trei aspecte:

  1. operațiunea de trecere de active în proprietatea statului va putea stinge și creanțele fiscale cu reținere la sursă și accesoriile aferente acestora;
  2. operațiunea de trecere de active în proprietatea statului va putea stinge și creanțele bugetare ale operatorilor de transport feroviar, pe lângă cele fiscale, reglementate în prezent;
  3. operațiunea de trecere de active în proprietatea statului va putea implica și transferul de bunuri mobile ale operatorilor de transport feroviar, pe lângă cele imobile, reglementate în prezent.

2.  Se reglementează o procedură accelerată de trecere în proprietatea statului a bunurilor mobile și imobile ale operatorilor de transport feroviar în vederea stingerii creanțelor fiscale și bugetare ale acestora”, arată Ministerul Transporturilor în Nota de Fundamentare.

 

 

 Sursa: economedia.ro

- Reclama -

Mai multe stiri

Ultimele Stiri