4.1 C
București
miercuri, 30 noiembrie 2022

Pensia de urmaș 2022: Care este termenul de depunere a adeverințelor sau a declarației pe propria răspundere

Publicat pe


Finanțare rambursabilă de 15 MILIOANE de euro, pentru reabilitarea infrastructurii de transport public din Alba Iulia. Proiectul, pe masa consilierilor locali

Pe masa consilierilor locali din Alba Iulia, în cadrul ședinței din 30 august 2022, se află un proiect de hotărâre privind „Aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe, în valoare de maxim 15 milioane de EURO, în vederea realizării unor obiective de investiţii de interes local”.

Principalul obiectiv al administraţiei publice locale a municipiului Alba lulia este asigurarea dezvoltării locale, în conformitate cu prevederile şi obligaţiile legale şi cu mandatul primit din partea cetăţenilor.


Elit - Gustul Desăvârșit

Având in vedere programul de investiţii publice locale prioritare, precum si sursele limitate ale bugetului local, se constată necesitatea atragerii de fonduri de pe piaţa financiară externă pentru realizarea obiectivelor prioritare de investiţii.

Obiectivele de investiţii prioritare şi sumele necesare realizării acestora au fost identificate de către aparatul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Alba lulia, după cum urmează:

1) Reabilitare infrastructură reţea majoră de transport public urban din municipiul Alba lulia – Lot 1

2) Reabilitare infrastructură reţea majoră de transport public urban din municipiul Alba lulia – Lot 2

Pentru asigurarea resurselor financiare necesare realizării obiectivelor de investiţii mai susmenţionate, s-a constatat oportunitatea iniţierii negocierilor cu o instituţie financiară internaţională – Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în vederea accesării unei finanţări de maxim 15 milioane de euro, cu o maturitate de 15 ani.

În actualul context economico-financiar, se observă că atragerea unei finanţări în moneda euro va genera un cost al împrumutului mai redus decât în cazul finanţării în moneda naţională, în principal datorită diferenţei existente între ratele ROBOR şi EURIBOR.

Deasemenea, contractarea unui împrumut de la BERD se va putea face pe o perioadă mai îndelungată decât maturităţile oferite de băncile comerciale, ceea ce va conduce la menţinerea unui grad de îndatorare mai scăzut.

Astfel, sarcina obligaţiilor de plată va fi echilibrat distribuită pe perioada următorilor 15 ani ceea ce va asigura suficientă flexibilitate pentru contractarea altor datorii, în special pentru a asigura cofinanţarea pentru obiectivele ce vor fi susţinute prin fonduri post-aderare de la Uniunea Europeană.

în urma contractării unui împrumut cu o valoare de maximum 15.000.000 euro, cu o maturitate de maximum 15 ani, serviciul datoriei publice locale totale este estimat, pentru perioada 2022-2037, la un nivel care variază între un maxim de 16,29 % in anul 2025 (are in vedere datoria deja contractata si nerambursata) si 2,08% in anul 2037.

Veniturile proprii au fost considerate ca reprezentând media aritmetică simplă a veniturilor proprii rezultate din execuţiile bugetare la 31.12.2019, 31.12.2020 şi 31.12.2021, diminuate cu veniturile din valorificarea unor bunuri.

În prezent, datoria publică locală a Municipiului Alba lulia include 6 împrumuturi directe pentru asigurarea resurselor necesare realizării proiectelor de investiţii prioritare şi o garanţie pentru pentru SC Apa CTTA Alba lulia.

La 31 decembrie 2021 soldul datoriei publice locale a fost în valoare de 79.950.401 lei şi a reprezentat 36,37% din veniturile operaţionale.

În ceea ce priveşte situaţia financiară a Municipiului Alba lulia, se observă că acesta a înregistrat excedente operaţionale brute în perioada 2019-2021, cu un nivel in scădere, de la 33,52% in 2019 ia 26,51% in 2020 urmat de o creştere pana la 30,18% in 2021 (procent excedent operaţional din venituri operaţionale).

Capacitatea de investire a Municipiului Alba lulia a crescut de la nivelul de 34% în 2019, la 36,17% în 2020 si 29,02% in 2021 atat pe seama efortului bugetar cat si a fondurilor nerambursabile de la UE. Creşterea nivelului de absorbţie a fondurilor UE ramane in continuare o prioritate pentru dezvoltarea municipiului Alba lulia.

Analizând aşadar pe de o parte indicatorii economico-financiari ai municipiului şi suma necesară a fi asigurată – 15.000.000 euro şi, pe de altă parte, având în vedere condiţiile de finanţare municipală oferite de către BERD, se observă că autoritatea publică poate contracta un împrumut extern pentru realizarea obiectivelor de investiţii cu o maturitate de maxim 15 ani.

Pentru punerea în practică a proiectelor de investiţii din municipiul Alba lulia, pentru asigurarea unei utilizări eficiente a resurselor financiare, se propune iniţierea unui proiect de hotărâre privind contractarea unei finanţări rambursabile în valoare de maxim 15.000.000 euro, cu o maturitate de maxim 15 ani.

Ultimele știri publicate în Ziarul UnireaSursa: ziarulunirea.ro

- Reclama -

Mai multe stiri

Ultimele Stiri