-1.6 C
București
marți, 5 decembrie 2023

Se dau 620 lei în Octombrie! Cine va primi aceste tichete

Publicat pe


Tichete de creșă în valoare de 620 de lei din octombrie 2023

Tichete de creșă în valoare de 620 de lei. Din octombrie 2023, mii de români nu vor mai primi doar 600 de lei din partea statului, ci 620 de lei.

Potrivit unui proiect de ordin pus în dezbatere la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, valoarea tichetului de creșă va crește, începând cu octombrie 2023, de la 600 de lei la 620 de lei. Din octombrie 2023, până la finalul anului, dar și în primele două luni ale lui 2024, tichetele de creșă vor valora 620 de lei.

Tichetele de creșă sunt un mod prin care angajatorul își poate sprijini financiar angajații, care nu mai sunt în concediu de maternitate/paternitate și își duc copiii la creșă ori îi lasă în grija unor bone. Tichetele de creșă se acordă lunar, în baza unei documentații stabilite prin lege și detaliate la nivel de angajator. Nu sunt supuse contribuțiilor sociale obligatorii.

Despre tichetele de creșă

Potrivit Art. 18,  (1) tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

(2) Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul. (3) Tichetele de creşă se acordă, la cerere, unuia dintre părinţi sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.

(4) Nu pot beneficia de tichete de creşă asistenţii maternali profesionişti sau persoanele la care este găzduit copilul şi pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgenţă, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Art. 19, (3) valoarea tichetelor de creşă se cumulează cu alocaţia de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu stimulentul de inserţie care se acordă la reluarea activităţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Art. 20, (1) fiecare tichet de creşă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă şi cuprinde cel puţin următoarele menţiuni:

  • numele şi adresa emitentului;
  • valoarea nominală a tichetului de creşă;
  • perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creşă;
  • spaţiu pentru înscrierea numelui, prenumelui şi codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de…Sursa: www.capital.ro

Mai multe stiri

Ultimele Stiri