5.2 C
București
marți, 28 martie 2023

Vrei să fii detectiv? IPJ Arad organizează examen de atestare

Publicat peARAD. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad anunţă organizarea, în data de 30 martie, la ora 9:00, a examenului pentru atestarea profesională a calităţii de detectiv particular, cu respectarea procedurii privind activitatea de eliberare a atestatului de detectiv particular, emisă de Inspectoratul General al Poliției Române – Direcția de Investigații Criminale.

 

Condiţii de participare

Potrivit IPJ Arad, pentru a putea participa la examen, orice persoană interesată trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: *este cetăţean român sau cetăţean al unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spaiului Economic European; *are cel puţin studii medii și este absolvent(ă) a unei școli postliceale de detectivi sau a îndeplinit funcţia de poliţist ori lucrător în cadrul unor instituţii publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice sau siguranţei naţionale, ori este absolvent(ă) a unei instituţii de învăţământ superior; *este apt(ă) din punct de vedere medical; *nu a fost condamnat(ă) pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie; *nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; *a obţinut avizul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad sau al D.G.P.M.B., după caz; *are absolvit un curs de specialitate de detectivi pariculari; *a promovat examenul de atestare a calităţii de detectiv particular, conform prevederilor art. 7, ori deţine un certificat de calificare în această profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European; *are domiciliul stabil pe raza județului Arad.

 

Înscrierile, până în 28 martie

„Persoanele interesate se pot prezenta zilnic, până în 28 martie 2023, în intervalul orar 9.00-12.00, la Secretariatul Serviciului de Investigatii Criminale Arad, din municipiul Arad, strada Labirint nr.6, cu dosarul de înscriere” – transmite IPJ Arad.

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente: *cerere tip de înscriere, ce se poate obține de la sediul I.P.J.Arad; *curriculum vitae; *actul de identitate al candidatului; *actul de studii în original și copie, sau după caz, adeverința din care să reiasă îndeplinirea unei funcții de polițist ori lucrător în cadrul unei instituții publice cu atribuții în domeniul apărării, ordinii publice sau securității naționale; *certificat de cazier judiciar, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii; *declaraţia pe proprie răspundere, autentificată, din care să rezulte că nu desfăşoară o activitate care implică exerciţiul autorităţii publice; *certificat medical (fişa de consultaţii medicale) şi avizul de testare psihologică, eliberate de o unitate sanitară specializată, respectiv de un laborator autorizat, cu termen de valabilitate 6 luni de la data emiterii, și care să cuprindă mențiunea „pentru examenul de detectivi particulari”; *dovada achitării a taxei de 292 de lei, pentru susținerea examenului (achitarea tarifului pentru susţinerea examenului de atestare a cunoștintelor se va face la IPJ Arad-Serviciul Financiar-

Contabilitate din str. Vârful cu Dor nr.17-19, numai după obținerea avizului în vederea participării la examen); *1 dosar.

Relații suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0257/206.876.

Sursa: www.aradon.ro

- Reclama -

Mai multe stiri

Ultimele Stiri